Istorija

Vinarija Lakićević logo

Istorija

Najraniji zapisi ukazuju na to da se je Lakić kad je bio mladić nastanio u ovom području u XVII veku i tako začeo porodično stablo porodice Lakićević. Od tada su se buduće generacije selile u različite delove zemlje i izvan nje, ali koreni su ostali postojani.

Poljoprivreda je važan izvor prihoda u Leposaviću, i to od sadnje jednogodišnjih useva koji se ubiraju kao hrana za ljude ili za životinje, pa do višegodišnjih zasada voća, namenjenih uglavnom za destilaciju.

Uzgoj vinove loze i vinarstvo nisu deo tradicije u ovom području, ali duh poznavanja, proizvodnje i konzumacije alkoholnog pića doseže u prošlost kada su se iskustvo i zanat prenosili sa oca na sina. Postoji, međutim, jedan lokalni primerak vinove loze, pronađene 2019. godine u lišćarskoj šumi – genetski test isečka je pokazao da pripada sorti Pamid, staroj, otpornoj, crvenoj sorti slabog kvaliteta koja potiče sa Balkanskog poluostrva. Savremeni lokalni vinari, s druge strane, teže proizvodnji vina visokog kvaliteta, s ciljem da ono ide rame uz rame sa tradicionalnim starim svetom.

Istraživački pristup je poveo vinariju na nezaboravan put tokom kojeg je zasadila više od 20 različitih sorti, crvenih i belih, preko dodatnog sloja topografske složenosti brda i podloga koje se smenjuju. Iskustva koja su proistekla su učvrstila vezu sa slavnim oblastima – rizik kasnog mraza kao u Chablis-u, selektivno-snažan uticaj godine kao u Bordeaux-u, suva bela vina kao u Pfalz-u i duge vegetativne sezone koje omogućavaju sazrevanje crnih sorti kao u dolini Loire-a.